Предлаганите от BGHOUSES къщи са произведени от екологично чисти строителни материали, по системата „сандвич- панел“ и „скелетно- гредова“ конструкция с послоен монтаж. Сглобяемите къщи се изграждат по технология за сухо строителство. В различните страни в зависимост от географските, климатичните особености (включително особеностите на релефа) и целевото им предназначение са възприети различни конструктивни подходи:

  • Конструкция с „конструктивни термопанели“ /американска/.
  • Скелетно-гредови конструкции /американски/.
  • Панелно-модулни конструкции /австрийски,немски/.
  • Конструкции с дървени трупи /руско-финландски /.

Материалите, които се използват за изграждането на сглобяеми сгради, зависят от целевото им предназначение и възприетата технология, като най-често използваният е дърво. Ето защо другите имена, с които се срещат са „дървени къщи“ и „дървени сглобяеми къщи“, среща се и названието къщи „Лего“. Къщите построени по нашата технология са подходящи както за целогодишно така и за сезонно обитаване. Сглобяемите дървени къщи са прекрасна възможност за всеки бъдещ клиент да направи сам дизайна на бъдещата си дървена къща „мечта“. Предимствата на подобен род строителство са много и всеки бъдещ клиент може сам да открие информация за това на този сайт.